Logo


 

Digitale informatie over onvrijwillige zorg

Geplaatst op 03-09-2022  -  Categorie: Algemeen

Graag nodigen wij u uit voor de  digitale informatiebijeenkomst waarin u geïnformeerd wordt over veranderingen sinds 2020 in de  zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking De inleiding wordt verzorgd door Dorien Kloosterman, samen met een collega. Er zijn 3 bijeenkomsten waaraan u zou kunnen deelnemen. De inhoud is grotendeels hetzelfde, maar steeds voor een iets andere groep. De bijeenkomst op dinsdag 4 oktober 2022 is speciaal voor mensen die een PGB gebruiken om zorg te organiseren. Deze bijeenkomst wordt samen met Per Saldo georganiseerd. Aanmelden kunt u via onderstaande link. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

 

http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wzd2022 

Aanvang 19.30 (inloggen mogelijk vanaf 19.15 uur) en wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Goede informatie is belangrijk
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Alleen vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan

De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Informatiebijeenkomst
In begrijpelijke taal krijgt u uitleg over de (onvrijwillige)zorg sinds 1 jan. 2020  Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

  • Wanneer heb je te maken met de wet zorg en dwang?
  • Aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?
  • Hoe zit het met de Jeugdwet, wmo en zorgverzekeringswet en onvrijwillige zorg?
  • Welke regels gelden er? Als ik het niet eens ben met de zorgaanbieder; wat dan ik dan doen?
  • Wie kan mij helpen om het gesprek aan te gaan?

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door zich via onderstaande link aan te melden. Er zijn bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen.

Aanmelden digitale bijeenkomst over de wet zorg en dwang (wzd) 2022 (dezorgvraag.nl)

 

Op donderdag 6 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst speciaal  voor mensen met een verstandelijke beperking

Op dinsdag 11 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomsten voor familieleden. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking

Op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst speciaal voor mensen die een PGB gebruiken.