Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02

Bewoners gezocht

Een nieuw wooninitiatief kan opzoek zijn naar bewoners, maar ook bestaande wooninitiatieven kunnen een plaats vrijhebben of op zoek zijn naar een een nieuwe bewoner. 

Op deze pagina kunt u een oproep laten plaatsen als u op zoek bent naar een nieuwe bewoner of ouders en hun kind voor een nieuw wooninitiatief. Dit via het mailadres neveitaitininoow.[antispam].@naar-keuze.nlvermeld daarbij dat u op zoek bent naar een bewoner en welke gegevens u bij de oproep wilt plaatsen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8sprong

De 8sprong (Zandvoort) zoekt twee nieuwe bewoners

Geplaatst 28 juli 2024

Na een lange voorbereidingstijd werd in 2009 door de oudervereniging Zorg aan Zee de woonvoorziening de 8sprong gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Zandvoort en de toenmalige woningbouwvereniging EMM. Op 29 maart van dat jaar betrokken 8 verstandelijk gehandicapte jongvolwassenen hun mooie appartement centraal gelegen aan de Poststraat 7 te Zandvoort.

De 8sprong bestaat uit 8 zelfstandige appartementen en meerdere gezamenlijke ruimtes waaronder een keuken en woonkamer. Elk appartement heeft een halletje, woonkamer met keukenblokje, slaapkamer en een badkamer met hetzij een bad, hetzij een douche.

De oudervereniging kent een aantal commissies waarbij de ouders actief betrokken zijn.

De bewoners, waarvan de leeftijdsopbouw loopt van 34 t/ m 46 jaar, worden dagelijks en 's nachts begeleid door een team van professionele zorgverleners van WoonDroomZorg. (zie o. a. www.woondroomzorg.nl). De zorg wordt gefinancierd vanuit de PGB's van de bewoners.

De vrijkomende appartementen zijn gesitueerd op de 1e en 2e etage. Het selectie proces, waarbij gekeken gaat worden of de kandidaat bewoner binnen de huidige bewonersgroep past, wordt uitgevoerd door een door de vereniging in het leven geroepen commissie. Tijdens dit proces zal ook de expertise van een orthopedagoge worden ingezet.

 

Profielschets nieuwe bewoner:

 • Passend binnen de huidige bewonersgroep.
 • Lichte/matige verstandelijke handicap.
 • WLZ-indicatie, zorgzwaarte VG 4 of hoger.
 • Leeftijd van rond de 20 tot ongeveer 46 jaar.
 • Gaat net als de overige bewoners doordeweeks naar dagbesteding of werkplek.

 

Ouders/bewindvoerders van mogelijke kandidaten, waarvan verwacht wordt dat ze actief betrokken willen zijn bij de oudervereniging Zorg aan Zee, kunnen contact opnemen met:

Jan Willem Bronsveld, bestuurslid: tel. nr. 023 – 5381147 of 06 – 16282958 of via e-mail dlevsnorbmelliwnaj.[antispam].@gmail.com Info: www.zorgaanzee.nl

Of

Evert van der Mije, bestuurslid: tel nr. 023 5716457 of 06 40733480 of via email tsenenawz.[antispam].@kpnmail.nl


 

Woongroep Elysion Eindhoven, zoekt een nieuwe bewoner!

Geplaatst: 7 juli 2023

Per 1 december 2023 komt er een woning vrij in ons ouderinitiatief “Op Glorieuxpark” Glorieuxlaan 10, 5613 LN, Eindhoven (Stratum).

Het ouderinitiatief bestaat uit 9 eenpersoons woningen op de eerste verdieping via de ruime lift en/of trap bereikbaar. Alles verbonden door een gang. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte als huiskamer, eetruimte en keuken, met een groot buitenterras. Alle woningen zijn 50m2, met
woonkamer/keuken, aparte slaapkamer en badkamer. Het centrum van Eindhoven is op 20 minuten lopen.

Kortom;
Samen wonen onder een dak in je eigen appartement met aandacht voor elkaar! Deze schitterende omgeving biedt mogelijkheden om je te ontplooien.
Profiel nieuwe bewoner;

 • Leeftijd ca. 25-40 jaar;
 • Verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking, heterogeen;
 • Geen gedragsproblematiek of agressief gedrag;
 • De groep bestaat nu uit zeven dames en twee heren.
 • Eigen inkomen, bijv. WAJONG uitkering of betaalde baan;
 • CIZ indicatie uit de WLZ (vanaf VG 3/4 in de vorm van PGB; PGB wordt  voor een groot deel ingezet voor inkoop van zorg door Lunet);
 • Dagbesteding of (beschut) werk voor tenminste vier dagen (in verband  met roosterplanning
 • van de zorg en begeleiding is voor alle bewoners op woensdag de vrije dag indien van toepassing).

Het is belangrijk dat de nieuwe bewoner past bij de huidige bewoners.
Om de balans van, en aansluiting bij de huidige bewonersgroep te bewaren, hebben personen met uitgesproken autisme niet onze voorkeur. Van ouder/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers wordt verwacht dat ze regelmatig actief meewerken in de organisatie van ons ouderinitiatief b.v. in de diverse rollen van de stichting (bestuur, werkgroepen, onderhoud etc.). We hanteren een aanname protocol voor de nieuwe bewoners én ouders/verzorgers waarin een kennismakingsperiode deel van uitmaak.

Interesse?
Bel of mail naar Rian Lestraden, secretariaat Elysion:
Telefoon: 040 – 2567784, email: ofni.[antispam].@elysion-eindhoven.nl 
Meer informatie, zie de website www.elysion-eindhoven.nl 


 

Laatst bijgewerkt op 28 juli 2023