Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02

Lidmaatschap ouderinitiatieven

Veelvuldig krijgen wij de vraag of ook (ouder)initiatieven lid kunnen worden van Naar-Keuze. Tijdens de ledenvergadering in 2014 heeft de Algemene ledenvergadering besloten om ook ouderinitiatieven toe te laten tot Naar-Keuze. Voor deze groepen is een speciale contributieregeling afgesproken. Soms bestaan ouderinitiatieven uit bewoners die allemaal een PGB gebruiken, soms uit bewoners die allemaal een MOPT (modulair pakket thuis, zelf huur en levensonderhoud betalen en de begeleiding wordt in Zorg in natura  - ZIN- geregeld via een erkende zorgaanbieder, en soms uit een combinatie van beiden.

De contributie voor ouderinitiatieven bestaat uit twee delen. Een basis contributie van € 50,00 per jaar en € 10,00 per aangesloten bewoner(met een minimum van 5 bewoners).
Iedere aangesloten bewoner ontvangt  dezelfde informatie als alle leden en kan gebruik maken van dezelfde dienstverlening als de andere leden van Naar-Keuze, ook wanneer het gaat om bewoners met een MPT. Dit betreft dus ook ondersteuning bij herindicatie, indien nodig e.d. De rekening wordt verstuurd naar de penningmeester van het wooninitiatief. Als u uw ouder(woon)initiatief wilt aanmelden verzoeken wij u een mail te sturen naar neveitaitinireduo.[antispam].@naar-keuze.nl  U ontvangt dan van ons een aanmeldformulier voor het ouderinitiatief.