Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02

Traject wooninitiatief

Traject wooninitiatief

Initiatieffase 

 • Vraagverduidelijking d.m.v. vervolgbijeenkomsten
 • Werven mede deelnemers 
 • Oriëntatiebijeenkomst
 • Haalbaarheidsonderzoek 
 • Alternatieven bespreken 
 • Kennismaking deelnemers
 • Smoelenboek 
 • Uitwisseling van ieders wensen, ideeën en verwachtingen 
 • Informeren over PGB 
 • Formuleren en vastleggen van de voorlopige doelstelling en projectresultaat 
 • Bespreken en vastleggen van de werkzaamheden, wat wordt van de ouders verwacht en welke bijdrage gaan de consulenten wonen van MEE leveren in het traject. 
 • Bespreken stappenplan 
 • Oriëntatie bezoeken afleggen bij andere bestaande vergelijkbare projecten. 
 • Beheersaspecten (Kwaliteit, Informatie, Geld, Organisatie, Tijd) 
 • 1ste beslisdocument

naar boven

Definitiefase 

 • Vaststellen definitief projectresultaat 
 • Naamgeving en logo project 
 • Contact leggen met notaris
 • Oprichten rechtspersonen (vereniging of stichting) 
 • Kiezen van bestuur 
 • Netwerken 
 • Keuze zorgaanbieder(s) 
 • Convenant tekenen met rechtspersoon, zorgaanbieders (s), gemeente, gemeentelijke woningbedrijf en MEE. 
 • Vaststellen vergaderdata, tijd en locatie 
 • Taakverdeling maken 
 • PR materiaal maken 
 • Subsidiemogelijkheden onderzoeken 
 • Activiteiten plannen en organiseren met ouders en kinderen gezamenlijk 
 • Activiteiten plannen en organiseren voor de toekomstige bewoners 
 • Opstellen Programma van Eisen (PvE) voor de bouw 
 • Definitieve keuze architect 
 • Zorgaanvraag in kaart brengen
 • Visie op zorg schrijven

naar boven

Ontwerpfase

Gebouw

 • Structuurontwerp 
 • Voorlopig ontwerp 
 • Definitief ontwerp 
 • Domotica

Zorg 

 • Individueel zorgplan maken 
 • Zorg- en dienstverleningsovereenkomst opstellen

Wonen 

 • Opstellen huishoudelijkreglement 
 • Opstellen huisregels

naar boven

Voorbereidingsfase
Bouw 

 • Bestek en tekeningen 
 • Bouw vergunning 
 • Aanbesteding
 • Wmo woningaanpassing aanvragen

Financiering Zorg

 • Persoons Gebonden Budget indicaties aanvragen 
 • Offertes aanvragen zorgaanbieders

Wonen

 • Voorbereiden verhuizing 
 • Kennismaken met de buurt
 • Ouders ondersteuning en begeleiding bieden bij het loslaten van het kind
 • Werven van financiële middelen via sponsoring 
 • Werven van financiële middelen via fondsenwerving

naar boven

Realisatiefase

Bouw

 • Uitvoering bouw 
 • Oplevering bouw 
 • Inrichting gebouw 
 • Opening

Zorg 

 • Contract tekenen met de zorgaanbieder 
 • Personeel aannemen 
 • Verhuizen 
 • Voorbereiden nazorg (afstemmingsafspraken maken rondom organisatie tussen ouders onderling tussen de zorgaanbieder en woningcorporatie)

Wonen 

 • Huurcontract sluiten met gemeentelijk woningbedrijf

naar boven

Nazorgfase 

 • Project proces evalueren samen met alle betrokken partijen. 
 • Na ongeveer een jaar een tevredenheidsonderzoek houden onder personeel en ouders.

naar boven