Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02

Aanmelding geschillencommissie verplicht voor zorgaanbieders

Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder over een klachtenfunctionaris beschikken die gratis is voor zijn cliënten/bewoners. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de bewoner informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Een klachtencommissie is niet langer voorgeschreven. Een klacht moet binnen 6 weken tot een beslissing leiden. Zie ook www.kwaliteitenklachtenzorg.nl

Dat geldt dus ook voor ouder(woon)initiatieven die zelf zorg inkopen met PGB zonder tussenkomst van een zorgaanbieder met een WTZi toekenning of ouder(woon)initiatieven die via een vereniging of stichting van ouders een collectief contract met een zorgaanbieder hebben. Weliswaar is er wel een WTZi erkende instelling die de zorg verleend, maar voor 'de wet' is de stichting van ouders/familie de zorgaanbieder.

Geschilleninstantie

Voor 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder (en dus ook ZZP-er) aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Organisaties van cliënten en zorgaanbieders zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten. De geschilleninstantie moet worden erkend door de minister. De erkenningseisen staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz. Op de website www.geschilleninstantieszorg.nl  van het CIBG vindt u de aanvraagprocedure voor erkenning van de geschilleninstantie en een overzicht van erkende geschilleninstanties. Zodra een geschilleninstantie door de minister is erkend kunt u zich daarbij aansluiten en voldoet u aan de eis uit de wet om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.

 

Dit komt voort uit de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het geldt in ieder geval voor ouderinitiatieven die onder de Wlz vallen. Ouderinitiatieven die als stichting of vereniging ingeschreven staan onder de SBI code 87(20).

https://klachtenportaalzorg.nl  behandelt  klachten voor kleinschalige zorginstellingen.. Daar is zowel een klachtenfunctionaris als een geschillencommissie beschikbaar. Is gevestigd in Enkhuizen. Jaarlijks is er een vast abonnement bedrag. Per klacht betaal je € 150. Wordt het een geschil dan betaal je het eigen risico. Een indiener van een geschil betaalt € 125 en krijgt deze terug als hij in het gelijk wordt gesteld. Kosten:

 

Aantal medewerkers

Kosten per kalenderjaar

Max. eigen risico per klacht

2

€ 129,95

€ 295,00

t/m 4

€ 199,95

€ 395,00

t/m 10

€ 299,95

€ 795,00

t/m 20

€ 399,95

€ 795,00

t/m 30

€ 499,95

€ 795,00

t/m 40

€ 649,95

€ 795,00

NB het eigen risico geldt niet per klacht maar per geschil.

Intentie Wkkgz: luisteren naar cliënten, leren van fouten en de kwaliteit van de zorg verbeteren.

De klachtenfunctionaris komt naar de klager toe. De geschillencommissie heeft momenteel een vaste locatie in Utrecht voor de zitting. Mogelijk wordt er in de toekomst per provincie een locatie gekozen.

Mogelijk komen er nog meer geschillencommissies bij.

Verder is er een geschillencommissie gehandicaptenzorg maar daarvoor moet men lid zijn van VGN.Dit geldt ook voor de geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Zij eisen een lidmaatschap van GGZ Nederland