Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02

Zorg

De wensen met betrekking tot de zorg is een ander belangrijk onderdeel van een projectplan. Er zijn vele manieren om de zorg te organiseren. De meest voorkomende:

Een betrokken zorg aanbieder

Zorgaanbieders kunnen op zoek gaan naar ouders die bereid zijn om in samenwerking met de zorgaanbieder een initiatief op te richten. Hierbij heeft de zorgaanbieder vaak de regie en wordt een passende groep gezocht om een of meerdere woonhuizen te creeëren. 

De zorgaanbieder kiest in overleg met de ouders en/of toekomstige bewoners de locatie, de vorm en indeling van deze nieuwe zorglocatie. Waar vervolgens na de start van het wooninitiatief, de zorg geleverd zal worden door de aanbieder die al betrokken was bij het hele traject.

Een ondersteunende zorgaabieder

Binnen deze vorm van zorginkoop kan een zorg aanbieder er voor kiezen om een wooninitiatief te ondersteunen bij het oprichten van een wooninitiatief. De regie ligt hierbij meer bij de vertegenwoordigers of toekomstige inwoners. Waarbij het nieuwe wooninitiatief de mogelijkheid heeft om in het traject van het oprichten van een wooninitiatief uiteindelijk te kiezen voor een andere zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.

Kiezen uit meerdere aanbieders

Binnen deze vorm van zorginkoop vragen de vertegenwoordigers van het wooninitiatief (bijvoorbeeld een stichting of vereniging) bij meerdere zorgaanbieders een offerte op, als start van een traject. Daarbij kunnen deze zorgaanbieders gevraagd worden om hun offerte toe te lichten of een korte presentatie te houden.

Waarna de vertegenwoordigers of het wooninitiatief zelf een keuze kunnen maken uit de verschillende aanbieders. Met de uiteindelijk gekozen aanbieder kan in onderling overleg verdere afspraken gemaakt worden over de precieze invulling van de zorg en welke rol de ouders daar kunnen spelen. Hierbij kan de aanbieders alles zelf doen, maar vaak blijven de ouders intensief betrokken bij het wooninitiatief en vervullen zij en het netwerk om de het initiatief heen nog veel taken.

Het wooninitiatief als werkgever

De ouders van een wooninitiatief of de initiatiefnemers kunnen er voor kiezen om de zorg in zijn geheel zelf te regelen. Doormiddel van het inhuren van Zestandige Zonder Personeel (ZZP) die de benodigde zorg zullen leveren, gebasseerd op de wensen en het beeld van goede zorg dat ontwikkeld is door het wooninitiatief.

Middels deze vorm van zorginkoop heeft het wooninitiatief de volledige eigen regie en kan het naar eigen inzicht de zorg invullen en het personeel aannemen. Deze vorm van zorginkoop kan mogelijk ook voordelen hebben voor het aantal uren zorg dat uiteindelijk geleverd kan worden, omdat het gebruik van ZZP'ers goedkoper kan zijn.

Links

Hieronder vind u een aantal links die mogelijk kunnen helpen in het zoeken de zorg die het beste aansluit op uw wooninitiatief.

CvZ

College voor Zorgverzekeringen

Kennisplein

Kennisplein voor gehandicaptenzorg, website met informatie over zorg voor mensen met een handicap

Mezzo

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

KiesBeter

Wijst u de weg naar goede zorg, een website van zorginstituut Nederland, waar aanbieders gevonden en gecheckt kunnen worden

Pgb plein

Site met informatie over zorgaanbieders voor mensen met een PGB

Ministerie VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stichting cliëntsupport

Bieden ondersteuning bij de zorgadministratie

Zorgboeren

Informatie over zorgboerderijen

Thomashuizen

Informatie over deze alternatieve vorm van wonen met zorg