Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02
Woonvorm

Financiering van zorg

Voor een de financiering van zorg zijn er grofweg twee mogelijkheden: WLZ-zorg op basis van Zorg In Natura (MPT, Modulair pakket thuis) of op basis van een PersoonsGebonden Budget (PGB). Daarnaast kunnen voor realisatie van bijvoorbeeld de gezamenlijke ruimte fondsen worden aan geschreven.

PGB (persoonsgebonden budget)
Veel wooninitiatieven gebruiken PGB om zorg in te kopen.  Dat is namelijk de manier om zelf de regie in handen te houden. Een wooninitiatief kan op basis van het te verwachte gebruik van PGB de onderhandelingen starten met verschillende zorgaanbieders over de invulling van de zorg. Ook is het mogelijk om zorgverleners in dienst te nemen via de stichting/ vereniging van ouders die de woonvorm realiseren/ hebben gerealiseerd. Een andere mogelijkheid is dat alle bewoners een of meer zorgverleners in dienst hebben die voor het collectief van bewoners werken en daarnaast individuele begeleiding en persoonlijke verzorging leveren aan een of meer bewoners.

Zorg in Natura (ZIN)
Er is sprake van een ouderinitiatief in ZIN via een MPT als de zorg rechtstreeks wordt gefinancierd door het zorgkantoor aan een WTZi erkende zorginstelling. Bewoners huren wel zelf hun huis/ appartement en betalen zelf de onkosten voor levensonderhoud. Voor de zorg krijgt de aanbieder per bewoner een vast bedrag van het zorgkantoor. Soms huurt de zorgaanbieder de totale woonvorm en verhuurt deze door via een onderhuurconstructie, aan de individuele bewoners. Let hierbij goed op dat er geen gedwongen koppelverkoop plaats vindt. (Indien men de zorg opzegt, moet men de woning verlaten).