Logo


 

bestuur

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vier personen. Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur en projectmedewerker. Ook zijn enkele ZZP'ers betrokken bij de uitvoering van projecten. Wij zijn op zoek naar uitbreiding. Zie ons bericht hierover

Op dit moment kent Naar-Keuze de volgende bestuursleden;  

Gerard Jochems - voorzitter

Lucy Vester - secretaris

Gerry Spronk - penningmeester

Zulaika van Gerven - Algemeen bestuurslid

 

Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur en projectmedewerker;

Dorien Kloosterman  - adviseur

Mia Kusters  - projectmedewerker

Hans de Bruijn - projectmedewerker

Edwin van Breemen - projectmedewerker

Het beloningsbeleid

Er is sprake van een vrijwillig bestuur. Het bestuur geniet geen beloning. Werkelijke kosten die gemaakt worden ten behoeve van de bestuursfunctie worden op declaratiebasis vergoed.