Logo


 

oip

Tijdens het project 'Heft in eigen hand' 2019-2021 gefinancierd door ZonMW, hebben we
gewerkt aan het toekomstig bestendig maken van ouderinitiatieven. Dit ging vooral om
het toekomstbestendig maken van de collectieve zorg. Omdat de uitvoering van dit
project grotendeels tijdens de pandemie plaats vond, hebben ouders/ betrokkenen veel
meer dan eerder zich gerealiseerd hoe belangrijk ook het netwerk om iemand is, zijn,
nagedacht wordt over de toekomst van de individuele bewoner/ persoon met een
beperking.


We bemerken dat veel individuele ouders (ervaringsdeskundigen) en familieleden
(broers en zussen) zich naast de zorg over de toekomst van het ouderinitiatief, ook
zorgen maken over de toekomst van hun eigen familielid met een beperking. Wie pakt
allerlei zaken op als ik er niet meer ben of als ik het niet meer kan? Natuurlijk is het
mogelijk een professionele bewindvoerder/mentor aan te stellen, maar de praktijk leert
ook hier dat een mentor/bewindvoerder gemiddeld 5 jaar betrokken blijft bij een cliënt.
Ouders willen graag dat er structureel een en ander geregeld is als zij het niet meer
kunnen.


Eigen Regie
Het opstellen van een GoedLevenPlan is uiteraard juist bedoeld om de eigen regie van
de persoon met een beperking en zijn familie te waarborgen, ook als er een tijd
aanbreekt waarop ouders en familieleden daar geen directe invulling aan kunnen geven.
Om tot een werkbaar GoedLeven Plan te komen is de ervaring dat het sociale netwerk
van personen met een beperking uitbreiding behoeft. Daartoe worden vrijwilligers
opgeleid. Dat biedt dus volop ruimte om zelf te bepalen hoe je je leven wil inrichten, nu
en in de toekomst. Dat staat helemaal los van zorgorganisaties of mogelijkheden die
vanuit wet-en regelgeving worden geboden.

Innovatie
De digitale omgeving van GLP draagt bij aan innovatie, maar ook de werkwijze waarop
vrijwilligers worden opgeleid past helemaal in deze tijd, gebruik makend van moderne
digitale mogelijkheden en middelen. De netwerkvrijwilligers ontmoeten elkaar
regelmatig digitaal., er wordt een digitale vraagbaakfunctie ontwikkeld, maar ook altijd
zal er fysieke ontmoeting nodig zijn. Wij willen zorgdragen voor een hybride omgeving
waar vrijwilligers zich prettig voelen en welke ze ook door kunnen zetten naar de
gezinnen die zij ondersteunen.

 

Tijdens dit project willen we het volgende oppakken

 • Ontwikkelen training voor vrijwilligers (van o.a. netwerk Rondom) om in gezinnen
  waar wordt gewerkt met het GoedLeven Plan, en eventueel ook andere gezinnen, het
  netwerk uit te breiden en vast te leggen in een GoedLeven plan, als onderdeel van het
  werken met het Goed leven Plan. Dit gebeurt in stevige samenwerking met
  professionele cliëntondersteuners van MEE en andere organisaties. Opzetten van een
  vrijwilligersnetwerk/ terugkomdagen organiseren/ gezamenlijke appgroep/
  facebookpagina zodat netwerkleden ook met elkaar contact kunnen hebben, gebruik
  maken van digitale communicatiemogelijkheden.
  Werkwijze voor de vrijwilligers/ ervaringsdeskundigen ontwikkelen.

 • Werven en trainen van vrijwilligers, opbouwen van een gezamenlijk netwerk; deels
  bestaand uit ervaringsdeskundige familieleden. Een vrijwilliger is een bepaalde periode
  betrokken bij het gezin. De vrijwilliger ondersteunt het gezin bij het uitbreiden van het
  netwerk. Na een periode van ongeveer twee jaar, zal de vrijwilliger zijn/haar
  werkzaamheden bij het betreffende gezin afbouwen, maar wel altijd waakvlamcontact
  houden, dus 2 maal per jaar contact met het gezin om na te gaan of er nog vragen leven/
  zaken moeten worden opgepakt.