Logo


 

Bewustkeuzegesprek bij zorgkantoor

Iedereen die aangeeft in aanmerking te willen komen voor een PGB wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek heet het ‘bewuste-keuzegesprek' en vindt (meestal) plaats op het zorgkantoor. Tijdens deze wederzijdse kennismaking gaat een medewerker van het zorgkantoor met betrokkene (familie) in gesprek over desituatie en de zorg die men voor ogen heeft. Hij/zij krijgt de ruimte om kennis te maken met het zorgkantoor en vragen te stellen over het PGB.

Ook vraagt het zorgkantoor naar de beweegredenen om voor een PGB te kiezen. Iedereen mag een PGB aanvragen, maar het zorgkantoor verwacht van er een bewust voor het PGB gemaakt is. Dit betekent dat er wordt verwacht dat er ook naar de mogelijkheden in Zorg in Natura is gekeken.

Tijdens het gesprek gaat het zorgkantoor uitgebreid in op de zorg die zal worden ingezet. Er wordt gevraagd de situatie te beschrijven en meer te vertellen over de zorg die men wil inkopen. Wanneer het nodig is kan het zorgkantoor het advies geven over welke mogelijkheden er zijn in PGB en welke vormen van zorg passend kunnen zijn bij uw situatie.

Ook worden tijdens het gesprek enkele praktische zaken besproken. Er wordt uitleg gegeven over het PGB en de administratie die daarbij komt kijken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget en betaalt de zorgverleners uit, maar de budgethouder of familie dient altijd zelf het overzicht te houden.

Tot slot wordt besproken wat er nog gedaan moet worden om het PGB te ontvangen. Na het persoonlijk gesprek ontvangt de budgethouder of familie een informatie- en aanvraagpakket. Hiermee kan het PGB definitief aangevraagd worden en kan de informatie naar het zorgkantoor gestuurd worden.

Deelnemers gesprek
Het zorgkantoor wil graag dat de budgethouder ( dus zoon/dochter met een beperking) bij het gesprek aanwezig is behalve; wanneer er sprake is van een van de onderstaande situaties:

  • De zorgvrager is minderjarig. Dan wordt gesproken  met de ouders of verzorgers van de zorgvrager.
  • De zorgvrager heeft een wettelijk vertegenwoordiger
    Dan wordt gesproken met de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager. Deze dient wel een bewijs (van de rechtbank) bij zich te hebben van deze wettelijke vertegenwoordiging.
  • Het kan zijn dat er iemand is gemachtigd. Dit is geen vorm van wettelijke vertegenwoordiging. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om namens de budgethouder het gesprek te voeren.

Niet in staat zorgkantoor te bezoeken
Als iemand niet in staat is het zorgkantoor te bezoeken, neem dan contact met het zorgkantoor op.  Aan de hand van een verklaring, en mogelijk die van een arts, zal het zorgkantoor nagaan of een bezoek noodzakelijk is en op welke andere wijze het zorgkantoor het gesprek kan voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huisbezoek bij betrokkene thuis.

Wie mag u meenemen?
De budghouder mag maximaal één persoon meenemen. De ouder, de wettelijk vertegenwoordiger, een direct familielid of een goede vriend zijn van harte welkom.
De zorgverlener, administratievoerder of een instelling die voor u de aanvraag regelt is echter niet altijd welkom. Wanneer u iemand wilt meenemen die geen partner, directe familie of wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder is vraagt het zorgkantoor vriendelijk dit eerst telefonisch met het zorgkantoor te bespreken.
Als iemand afhankelijk is van een tolk, doventolk of ondersteuner dan mag een extra persoon meekomen mits het geen familielid van de budgethouder is. Meld dit wel aan het zorgkantoor zodat zij hun faciliteiten hierop kunnen aanpassen.