Logo


 

Informatie & Advies

Voor een deskundig antwoord op uw vragen over bijvoorbeeld het PGB, zorg op school, indicatiestelling, bezwaar en beroep, landelijke ontwikkelingen op het gebied van PGB, contact met andere budgethouders in uw regio enz. kunnen leden gratis terecht bij de regionale contactpersonen van Naar-Keuze. Indien nodig ondersteunen wij u bij het opstellen van een bezwaarschrift of het indienen van een klacht.

Gratis ondersteuning bij indicatieaanvraag, budgetplan, verantwoording zorgkantoor, bezwaarschiften enz.
Naar-Keuze krijgt steeds meer verzoeken van leden om te ondersteunen bij een (her) indicatie, bezwaarschiften of het schrijven van een zorgplan/ intensieve controle. De ondersteuning bij een indicatie/ bezwaarschift e.d. is gratis voor leden. Regelmatig wordt ons echter de vraag gesteld wat het schrijven van de indicatie/ bezwaarschift kost. Niets!!

Huisbezoek


Omdat wij geen subsidie ontvangen, en steeds meer vragen van leden krijgen, worden de kosten echter wel steeds hoger. Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om vanaf 1 juni 2014 reiskosten in rekening te brengen wanneer de adviseur bij u thuis komt. Wij berekenen € 0,30 per km en verzoeken u dit contact met de adviseur af te rekenen. U kunt er ook voor kiezen om een afspraak op locatie te maken. Dat kan tijdens de spreekuren in Zuidoost Brabant, op afspraak in Elst of in Utrecht. Uiteraard worden er dan geen (reis)kosten in rekening gebracht.

Giften


Onze dienstverlening is gratis voor leden. Dat is juist de kracht van Naar-Keuze. Wij verwachten dat u lid bent/wordt van Naar-Keuze. Omdat wij geen subsidie ontvangen, kunt u ons natuurlijk wel altijd een gift geven. Naar-Keuze heeft een ANBI-status dus uw gift is aftrekbaar van de belasting. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL09INGB0003962793

Beroepsprocedures


Bij beroepsprocedures kunnen wij adviseren of doorverwijzen naar een advocatenkantoor, waar u als lid van Naar-Keuze tegen gereduceerd tarief terecht kunt. Ten aanzien van juridische dienstverlening werken wij samen met Regelrecht, de juridische dienst van Ieder(in).

Contact

Naar-Keuze is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer 0481 - 374589 88 of via het webformulier op deze website. U kunt ook schrijven: Vereniging Naar-Keuze, Vergezicht 36, 6661 RE ELST.

 

Disclaimer


Wij doen steeds ons uiterste best u steeds van goede en juiste informatie te voorzien.
Naar-Keuze, het bestuur en de medewerkers stellen zich hiervoor echter niet aansprakelijk.
Uit de verkregen informatie en of hulp, in welke vorm dan ook, kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Bestuur Naar-Keuze