Logo


 

Cliƫntondersteuning in de Wlz

Zoekt u hulp bij het vinden van de juiste zorg en zorgaanbieder? Of vindt u het moeilijk om te overleggen met een zorginstelling? Een cliëntondersteuner helpt u hierbij door informatie, advies en ondersteuning te geven. Hij komt daarnaast op voor uw belangen. Iedereen heeft recht op deze hulp. Cliëntondersteuning bij invulling van de zorg

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen? Ook bij het regelen en krijgen van zorg vanuit de Wlz, heeft u recht op een cliëntondersteuner. Uw zorgkantoor moet ervoor zorgen dat u de juiste ondersteuning krijgt. U kunt hulp krijgen bij:

  • De keuze voor een aanbieder (zorgbemiddeling);
  • De invulling van de zorg (zorgplan en budgetplan);
  • De evaluatie van de zorg.
     

Gratis, deskundig en onafhankelijk
U hoeft niet te betalen voor cliëntondersteuning als u of uw familielid een Wlz indicatie heeft. De cliëntondersteuner werkt altijd in uw belang. Een cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van de indicatiesteller, het zorgkantoor en de zorgaanbieders. Cliëntondersteuners hebben hun eigen beroepsvereniging BCMB opgericht. Controleer altijd of de cliëntondersteuner is geregistreerd bij de BCMB. Cliëntenondersteuners houden hun kennis bij via de beroepsvereniging. Daarnaast komt de BCMB op voor de belangen van cliëntenondersteuners. BCMB richt zich in de lobby op de volgende speerpunten:

  • borgen van kwaliteit van cliëntondersteuning, onder andere door te lobbyen voor kwaliteitseisen bij de inkoop van cliëntondersteuning (zoals een registratie als cliëntondersteuner).
  • borgen van de onafhankelijkheid van cliëntondersteuners.
  • inzetten op een levensbrede en integrale invulling van de functie cliëntondersteuning.

Waar kunt u terecht?

U mag zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. U kunt op de link klikken om naar de juiste website te gaan.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

Als er een Wlz-indicatie is, is de cliëntondersteuning voor de cliënt/ familie ‘gratis’.  Voor ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie, dus geen herindicatie, maar de eerste Wlz-indicatie, kunt u contact opnemen met de cliëntondersteuning van de gemeente, maar natuurlijk ook met Naar-Keuze.