Logo


 

Verantwoordingsvrij bedrag

Verantwoordingsvrij bedrag voor kleine uitgaven

Over 1,5% van het netto PGB hoeft u geen verantwoording af te leggen. Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar. Dit bedrag heet het 'verantwoordingsvrije bedrag'. Het verantwoordingsvrije bedrag is bestemd voor kleine uitgaven. U kunt het verantwoordingsvrije bedrag declareren bij het SVB Servicecentrum PGB (SVB). U dient daarvoor een declaratie te maken en in te dienen bij de SVB.

Kan ik het verantwoordingsvrije bedrag in een keer opnemen?

Ja, dat kan maar er moeten eerst betalingen verricht zijn uit het budget voordat het budget kan worden opgevraagd. Mocht u halverwege het jaar overgaan naar (een gedeelte in) ZIN (zorg in natura) of komt de client te overlijden, dan moet een evenredig deel worden terugbetaald aan de SVB.Gebruik hiervoor het volgende formulier; https://www.svb.nl/Images/0500NT.pdf