Logo


 

PGB in de Wmo

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kunt kiezen voor een pgb als u Wmo-ondersteuning krijgt van uw gemeente, zoals:

  • begeleiding in het dagelijks leven;
  • huishoudelijke hulp;
  • dagbesteding of logeeropvang;
  • woningaanpassingen of een rolstoel.

Voorwaarden

Om een pgb te krijgen moet u uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt voor u is. Zorg in natura is ondersteuning die de gemeente heeft ingekocht, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp via een thuiszorginstelling of een standaard model rolstoel. 

Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • U moet 'doeltreffende' ondersteuning inkopen. Dat betekent: dankzij de ondersteuning kunt u zelfstandiger leven.
  • Verder moet de ondersteuning cliëntgericht en veilig zijn.
  • De gemeente kan niet 'zomaar' een pgb weigeren. Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een pgb. 

Hoogte van het PGB

Tarieven voor ondersteuning
De tarieven verschillen per gemeenten. In de wet staat dat de tarieven 'toereikend' moeten zijn. U moet dus de benodigde ondersteuning kunnen inkopen met het budget dat de gemeente u toekent. Voor de 'benodigde ondersteuning' zal de gemeente uitgaan van het advies dat de indicatiesteller geeft. De gemeente berekent het geldbedrag waarmee u die ondersteuning kunt inkopen. Daarbij kan de gemeente een lager uurtarief hanteren als u een niet-professionele zorgverlener inhuurt (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger). 

Bedragen voor hulpmiddelen en aanpassingen
De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van hulpmiddelen en aanpassingen die u kunt inkopen. De hoogte van het pgb is gebaseerd op die eisen.

Pgb duurder dan zorg in natura?
Soms is zelf ingekochte zorg duurder dan zorg in natura. Dat is geen reden om een pgb te weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld uit te geven. De gemeente mag beslissen dat u alleen het bedrag krijgt dat de zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u dan zelf. 

Familieleden of mantelzorgers inhuren

U kunt in principe de hulp van familieleden en mantelzorgers inkopen met uw pgb. Gemeenten kunnen hier wel voorwaarden aan stellen. Ook kan de gemeente een lager tarief rekenen. U betaalt uw familielid dan een lager uurtarief dan een professionele zorgverlener zou krijgen. 

Uw familielid of mantelzorger moet u de ondersteuning geven waarvoor het pgb bedoeld is, dus die in uw Wmo-beschikking staat. U sluit dan een contract (zorgovereenkomst) af met uw familielid of mantelzorger. Gebruik bij voorkeur het model Zorgovereenkomst met partner of familielid (externe link) van de Sociale Verzekeringsbank, dan weet u zeker dat u alle benodigde afspraken maakt. 

Betalingen (trekkingsrecht)

U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten die u met de hulpverleners heeft afgesloten. Dit heet 'trekkingsrecht'. U houdt wel zelf de regie over de zorg die u inkoopt.Klik meer informatie hier.

Eigen bijdrage

Als budgethouder betaalt u een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura dat doen. U moet de eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen. U kunt dit bedrag dus niet meer uit het pgb betalen, zoals dat in het verleden mogelijk was. 

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een rekening. U vindt de maximale eigen bijdrage die per 4 weken wordt geïnd voor een maatwerkvoorziening via deze link.

Advies en ondersteuning

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor budgethouders. U kunt hier terecht voor informatie en advies over het pgb. Bij de aanvraag van een pgb kan het verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner, maar Naar-Keuze ondersteunt leden ook bij de indicatieaanvraag Wmo.  De gemeente moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning, als u dat wenst. Ook als u meer wilt weten over de voorwaarden van uw gemeente, kunt u contact met ons opnemen. Wij zoeken dat graag voor u uit.