Logo


 

Zoeken

Digitale informatie over onvrijwillige zorg

03 september 2022  -  Algemeen
Graag nodigen wij u uit voor de  digitale informatiebijeenkomst waarin u geïnformeerd wordt over veranderingen sinds 2020 in de  zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking De inleiding wordt verzorgd door Dorien Kloosterman, samen met een collega. Er zijn 3 bijeenkomsten waaraan u zou kunnen deelnemen. De inhoud is grotendeels hetzelfde, maar steeds voor een iets andere ...

Vragenlijst wet zorg en dwang

08 augustus 2022  -  Algemeen
Op het moment dat er zorg wordt verleend via professionele zorgverleners, dus geen familieleden die zorg geven en daarvoor worden betaald uit een PGB, is voor mensen vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking of dementie de wet zorg en dwang van toepassing, ook als er een PGB wordt gebruikt om de zorg te betalen. Veel zorgverleners die met PGB werken, zijn daarvan niet op de hoogte en passe...

Update PGB in ouderinitiatieven

02 juni 2022  -  Wooninitiatieven
Inmiddels hebben meerdere organisaties gereageerd op de PGB brief en vooral over de passage dat wooninitiatieven in de toekomst niet langer met PGB gefinancierd kunnen worden. Vanuit VWS is al snel een reactie naar ons gestuurd. Daarin wordt het volgende aangegeven Reactie VWS op ons schrijvenIn de Kamerbrief stelt de minister dat we pgb in woon-/ouderinitiatieven alleen passend vinden als we ...

Ouderinitiatieven niet langer via PGB?

21 mei 2022  -  Wooninitiatieven
Vandaag stuurde minister Helder een brief naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft zij onder andere welke punten zij in de komende jaren in het PGB wil veranderen. In de brief is aandacht voor de volgende onderwerpen: Het pgb een waardevol instrument is omdat het de eigen regie vanzorgvragers ondersteunt; Alleen mensen die eigen regie kunnen voeren (of vertegenwoordigerhebben die dat k...

Vragenlijst over dagbesteding, rekenmodule en PGB

22 februari 2022  -  Algemeen
Wij krijgen de laatste tijd steeds meer vragen over de hoogte van dagbestedingstarieven, over de combinatie PGB, vaak rondom de zorg thuis of in een woonvorm, over dagbesteding in natura en over de rekenmodule. Naast dat het om ingewikkelde materie gaat, maakt het zorgkantoor/ de aanbieder (coördinator zorg thuis) helaas ook regelmatig fouten/ legt niet goed uit wat er gebeurt. Op verzoek wil...

Ledendag 2022

19 februari 2022  -  Algemeen
Op zaterdag 2 april 2022 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze de landelijke ledendag. Deze themadag vindt plaats in Driebergen.   Locatie; Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen De dag is bestemd voor leden van Naar-Keuze en belangstellenden die een Persoonsgebonden Budget hebben of overwegen zorg door middel van een PGB in te kopen. Tussen 10.00 en 11.00 uur vindt de (besloten) ja...

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

06 januari 2022  -  Algemeen
De brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ wordt nog steeds veel gebruikt. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden. De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Onder...

Regelingen 'Niet geleverde zorg' en 'Extra kosten Covid-19' vanaf 1 januari 2022

29 december 2021  -  Algemeen
Sinds de corona-uitbraak zijn er twee regelingen voor het persoonsgebonden budget (pgb). Eén regeling om pgb-zorg die niet geleverd kan worden te declareren en één regeling om extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona te vergoeden. Dit zijn de regelingen niet-geleverde zorg (NGZ) en Extra Kosten vanwege COVID-19 (EKC). Intussen kan de zorg weer grotendeels doorgaan door vaccinaties, bescherm...

Zorgkantoren introduceren steeds nieuwe ‘eigen’ regelingen

24 november 2021  -  Algemeen
Naar-Keuze bemerkt als landelijke vereniging dat de verschillende zorgkantoren eigen regelging bedenken en soms heel star zijn in het hanteren hiervan. Zo willen sommige zorgkantoren niet dat een familielid, werkzaam als hulpverlener oom gewaarborgde hulp is. Andere zorgkantoren eisen dat een gewaarborgde hulp geen bewindvoerder of mentor mag zijn, of eisen juist dat er een wettelijk vertegenwo...

Penningmeester gezocht

24 november 2021  -  Algemeen
Ben je cijfermatig sterk, heb je enkele uren per week over en vind je Naar-keuze als belangenorganisatie voor budgethouders belangrijk? Wij hebben je nodig! Onze huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij in 2022 graag het stokje wil overdragen aan iemand anders. Martin van Zelm is vanaf bijna het begin van Naar-Keuze betrokken, eerst als algemeen bestuurslid en sinds al weer vele jaren al...