Logo


 

Zoeken

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

06 januari 2022  -  Algemeen
De brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ wordt nog steeds veel gebruikt. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden. De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Onder...

Regelingen 'Niet geleverde zorg' en 'Extra kosten Covid-19' vanaf 1 januari 2022

29 december 2021  -  Algemeen
Sinds de corona-uitbraak zijn er twee regelingen voor het persoonsgebonden budget (pgb). Eén regeling om pgb-zorg die niet geleverd kan worden te declareren en één regeling om extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona te vergoeden. Dit zijn de regelingen niet-geleverde zorg (NGZ) en Extra Kosten vanwege COVID-19 (EKC). Intussen kan de zorg weer grotendeels doorgaan door vaccinaties, bescherm...

Zorgkantoren introduceren steeds nieuwe ‘eigen’ regelingen

24 november 2021  -  Algemeen
Naar-Keuze bemerkt als landelijke vereniging dat de verschillende zorgkantoren eigen regelging bedenken en soms heel star zijn in het hanteren hiervan. Zo willen sommige zorgkantoren niet dat een familielid, werkzaam als hulpverlener oom gewaarborgde hulp is. Andere zorgkantoren eisen dat een gewaarborgde hulp geen bewindvoerder of mentor mag zijn, of eisen juist dat er een wettelijk vertegenwo...

Penningmeester gezocht

24 november 2021  -  Algemeen
Ben je cijfermatig sterk, heb je enkele uren per week over en vind je Naar-keuze als belangenorganisatie voor budgethouders belangrijk? Wij hebben je nodig! Onze huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij in 2022 graag het stokje wil overdragen aan iemand anders. Martin van Zelm is vanaf bijna het begin van Naar-Keuze betrokken, eerst als algemeen bestuurslid en sinds al weer vele jaren al...

Tarieven 2022 met 2,56 % geïndexeerd

18 november 2021  -  Algemeen
De tarieven voor 2022 zijn nu bekend. Het pgb-budget wordt dus met 2,56% geïndexeerd.Aanvankelijk was dat 0,61% maar dankzij lobbywerk en moties is de Tweede Kamer is dat 2,56 geworden.    De nieuwe tarieven vindt u hier, per zorgprofiel. De maximumtarieven om zorgverleners te betalen vanaf 1 januari 2022 zijn: Uurtarief voor formele zorg: € 68,30 Uurtarief voor informele zorg: € 21,68 ...

Nieuwe wet ook voor ouderinitiatieven

02 juli 2021  -  Wooninitiatieven
Ouder- en wooninitiatieven moeten aan de slag met nieuwe wet Deze nieuwe wet, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), regelt de kwaliteit en toezicht bij rechtspersonen. Veel ouder- en wooninitiatieven zijn ondergebracht in een vereniging of stichting. Die nieuwe wet gaat ook ouderinitiatieven aan. Het gaat om een nieuwe wet die officieel 1 juli 2021 ingaat. Het bestuur hoeft nog nie...

Ouderinitiatieven nemen ‘heft in eigen hand’, nu en voor de Toekomst

22 mei 2021  -  Wooninitiatieven
Op zaterdag 19 juni 2021 vindt van 11.00 tot 15.30 uur een (afsluitend) digitaal congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”. Dit congres is bedoelt voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiatief...

Ouderinitiatieven nemen ‘heft in eigen hand’, nu en voor de Toekomst

22 mei 2021  -  Algemeen
Op zaterdag 19 juni 2021 vindt van 11.00 tot 15.30 uur een (afsluitend) digitaal congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”. Dit congres is bedoelt voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiatief...

Coronavaccinatie voor mensen met Wlz-ggz indicatie

25 april 2021  -  Algemeen
Coronavaccinatie voor mensen met Wlz-ggz indicatie in een kleinschalige woonvorm en hun medebewoners: bericht van het Ministerie van VWS en RIVM   LET OP ! Deze ronde is niet bestemd voor kleinschalige woonvormen waar (ook) mensen met een Wlz-indicatie op basis van een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking wonen: die woonvormen zijn eerder al gevaccineerd door de huisartsenp...

Vaccinatiestrategie gewijzigd voor kwetsbaren tussen 18 en 60 jaar

21 april 2021  -  Algemeen
Ongeveer een miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medisch risico worden straks bij de GGD gevaccineerd, in plaats van bij de huisarts zoals was gepland. De uitnodigingen aan deze mensen die vallen in de zogenoemde 'griepprikgroep', worden begin mei verstuurd, het prikken begint medio mei. Het gaat om personen die meer risico lopen op complicaties bij een coronabesmetting, zoals mense...