Logo


 

Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Indicatie via CIZ Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, iemand een Wlz-indicatie nodig. Een indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ. Hier vindt u het aanvraagformulier voor een Wlz indicatie. Hier vindt u een overzicht  van de stukken die met een indicatie meegestuurd moeten worden. Uiteraard kunt u om ondersteuning vragen bij naar-Keuze als u vermoedt dat u(w kind/familielid) voor Wlz in aanmerking komt.