Logo


 

PGB vanaf 2015

De regels rondom het PGB (persoonsgebonden budget) zijn veranderd. Vanaf 1 januari 2015 kan het PGB vertrekt worden door het zorgkantoor (Wlz), gemeente (jeugdwet en Wmo) en/of de zorgverzekering (Zvw).

Wie verstrekt het PGB vanaf 2015?

Verpleging en verzorging

Voor wie?

Kinderen tot 18 jaar, met verzorging door complexe somatische problematiek of door een lichamelijke handicap. Zij hebben behoefte aan permanent toezicht of altijd verpleegkundige zorg nabij beschikbaar.

Mensen die langdurig verpleging en verzorging nodig hebben. Het gaat hierbij niet om klachten die ontstaan door ouder worden

 

Welke Wet?

Zorgverzekeringswet

Wie indiceert?

De (kinder)wijkverpleegkundige indiceert

Wie verstrekt PGB?

De zorgverzekeraar verstrekt het PGB (zie eigen polis)

Trekkingsrecht via SVB?

Nee

Intensieve Langdurige Zorg

Voor Wie?

Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking (constante zorg en toezicht nodig)

De meest kwetsbare mensen met een langdurige psychische stoornis.

 

 

 

 

 

Welke Wet?

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wie indiceert?

Ciz indiceert


Wie verstrekt PGB?

Het zorgkantoor verstrekt PGB

Trekkingsrecht via SVB?

Ja

Ondersteuning bij begeleiding / beschermd wonen

Voor Wie?

Mensen met een voormalige indicatie voor begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding

Beschermd wonen voor mensen met psychische stoornis

 

 

 

 

Welke wet?

Wmo 2015

Wie indiceert?

Het sociale wijkteam, kernteam, wmo-ambtenaar indiceert namens de gemeente

Wie verstrekt PGB?

De gemeente verstrekt het PGB

Trekkinsgrecht via SVB?

Ja

Zorg en begeleiding aan kinderen tot 18 jaar

Voor wie?

Kinderen met een voormalige AWBZ indicatie begleiding, persoonlijke verzorging en logeren van kinderen tot 18 jaar.

 

 

 

 

 

Welke wet?

Jeugdwet

Wie indiceert?

Het sociale wijkteam, jeugdteam, jeugdambtenaar

 

Wie verstrekt PGB?

De gemeente verstrekt het PGB

Tekkingsrecht via SVB?

ja