Logo


 

Koffie

Help! Het zorgkantoor komt op huisbezoek

Gedurende het gehele  jaar wordt een groot budgethouders geselecteerd voor een huisbezoek en een administratief vooronderzoek. Als u hiervoor geselecteerd wordt, dan krijgt u daar vanzelf bericht over. Het is de bedoeling dat 33 % van de budgethouders per jaar wordt gecontroleerd, maar per zorgkantoor is het verschillend hoe deze opdracht van VWS, wordt opgepakt. 

 


Huisbezoek 

Het zorgkantoor kan met u een afspraak maken om bij u langs te komen voor een huisbezoek. Deze huisbezoeken zijn bedoeld om te zien en te horen of u tevreden bent over de zorg die u met uw pgb inkoopt en om te zien of u uw budget besteedt aan AWBZ zorg. Sommige zorgkantoren eisen dat de persoon met een beperking aanwezig is bij het gesprek. Als er echter een gewaarborgde hulp is, is het voldoende dat de gewaarborgde hulp aanwezig is. Wij adviseren u, wanneer dit echt lastig is bv. in verband met gedrag, om dat van te voren aan te geven bij het zorgkantoor. Men heeft aangegeven hier coulant mee om te gaan. Veel budgethouders zien erg tegen het gesprek op.  

Vragen zorgkantoor

Het huisbezoek richt zich op alles wat te maken heeft met uw pgb en de manier waarop u het beheert en gebruikt. Gekeken wordt of het pgb wordt besteed zoals is overeengekomen, op basis van zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen, facturen en wellicht andere documenten. Verder zal de zorgkantoormedewerker tijdens het huisbezoek vragen stellen over:
-    uw indicatie
-    hoe u uw pgb regelt
-    waarom u hebt gekozen voor een pgb
-    de zorg die u krijgt
-    uw zorgverleners
-    rechten en plichten van het pgb: bent u daar voldoende van op de hoogte?
-    de hulp die u eventueel krijgt bij de administratie en het beheer van het pgb

Ondersteuning tijdens het huisbezoek 

Wanneer u het niet prettig vindt om het gesprek met het zorgkantoor alleen te voeren, kunt u iemand vragen om hier bij aanwezig te zijn. Onze kaderleden zijn graag bereid u bij te staan. Vaak wordt aangegeven dat zorgverleners niet aanwezig mogen zijn tijdens het gesprek, tenzij de hulpverlener een familielid is, die ook belast is met de gewaarborgde hulp.

Ervaringen 

Graag vernemen wij uw ervaringen betreffende zowel het administratieve vooronderzoek als het huisbezoek zelf. Mail neemegla.[antispam].@naar-keuze.nl   of bel naar (0481) 374589