Logo


 

Welkom op de website van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor Wlz zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening, maar ook voor jeugdzorg of verpleging/verzorging of IKZ (intensieve kindzorg) via de zorgverzekering. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget bij de gemeente, zorgverzkering en Wet langdurige Zorg, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, de eigen bijdrage, het indicatietraject, het beschrijven van de zorg, zorgovereenkomsten, trekkingsrecht via de SVB enz.


 

heeze-3

Regionale bijeenkomst in Assen

Op dinsdag 25 juni 2024 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze een regionale informatiebijeenkomst voor leden en niet-leden. Deze bijeenkomst vindt plaats in Assen.

Locatie; De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE Assen

De bijeenkomst is bestemd voor leden van Naar-Keuze en belangstellenden die een Persoonsgebonden Budget hebben of overwegen zorg door middel van een PGB zorg  in te kopen. Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar. De bijeenkomst start om 19.30 uur en wordt uiterlijk 21.30 afgesloten.

Bijdrage
Voor de onkosten wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Deze kosten neemt Naar-Keuze voor haar rekening. Uiteraard mag u deze uitnodiging doorsturen naar andere geïnteresseerden.
Ook niet-leden van Naar-keuze zijn van harte welkom.

Centraal thema  deze bijeenkomst is:  De nieuwe eisen/voorwaarden die aan het inzetten van een PGB worden gesteld

We bemerken dat het PGB steeds meer onder druk staat. Door veranderende en strengere regels van het zorgkantoor, door gebrek aan vertrouwen en door negatieve berichtgeving in de media. Per zorgkantoor worden er nieuwe aanvullende regels bedacht. Mag dat allemaal zo maar? Wat zijn de gevolgen voor u als budgethouder? Denk bijvoorbeeld baan het PGB op maat. De discussie rondom de maandbedragen voor ouder-en wooninitiatieven. Er is geen nieuwe landelijke wet-of regelgeving. Mag het zorgkantoor dan nieuwe voorwaarden stellen? Zorgovereenkomsten die vroeger werden goed  gekeurd, worden nu afgekeurd. U kan zelf ongetwijfeld ook allerlei voorbeelden noemen.

De inleiding zal verzorgd worden door Hans de Bruijn. Hans, zelf vader van een zoon met een beperking, is betrokken geweest bij de totstandkoming van de vereniging Naar-Keuze. Hij heeft jaren een eigen PGB ondersteuningsbureau gehad en is sinds enige jaren ook werkzaam als clientondersteuner. Hij gaat graag met u de discussie aan over wat wel en niet kan en mag volgens het zorgkantoor, maar volgens de wet-en regelgeving wel en wat we daar aan kunnen doen.  

Aanmelden
Aanmelden voor de regionale informatiebijeenkomst kan via; https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/assen2024

Na aanmelding ontvangt u enkele dagen van te voren een bevestiging.

Informatie of aanmelding
Als u meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met Dorien Kloosterman, rootnak.[antispam].@naar-keuze.nl of telefonisch (0481 - 37 45 89).

 


Naar-Keuze biedt:

Ouder-oudercontacten
Ondersteuning door ervaren budgethouders
Actueel nieuws voor budgethouders via onze nieuwsbroeven en nieuwsflitsen
Elk kwartaal een Nieuwsbrief
Juridische ondersteuning, ook bij bezwaar CIZ, gemeente, zorgkantoor
Regionale informatiebijeenkomsten
Landelijke themadagen
Naar-Keuze is aangesloten bij Ieder(in)