Logo


 

Gewaarborgde hulp wordt afgeschaft

Geplaatst op 04-01-2024  -  Categorie: Algemeen

Omdat de Regeling langdurige zorg is aangepast vervalt per 1 juli 2024 de verplichte gewaarborgde hulp. Al jaren was er veel onduidelijkheid over de gewaarborgde hulp en gaan zorgkantoren hier op verschillende manieren mee om. 

Er is nu gekozen voor aansluiting bij de bestaande regels over vertegenwoordiging uit het Burgerlijk Wetboek (BW). Uitgangspunt  is dat in principe iedere meerjarige bevoegd  is om zelf (rechts)handelingen te verrichten. Mensen jonger dan 18 jaar worden vertegenwoordigd door ouders of voogd. Een wilsbekwaam persoon kan iemand anders machtigen om namens hem te handelen, en daarnaast kan een rechter oordelen dat iemand niet in staat is zijn belangen waar te nemen en daarvoor een wettelijke vertegenwoordiger benoemen, zoals een mentor, bewindvoerder of curator. Het zorgkantoor zal dan dus vaststellen of er een wettelijk vertegenwoordiger moet komen of een gemachtigde. 

Overgangstermijn
De budgethouders die nu nog een gewaarborgde hulp hebben, hebben tijd nodig om dit te beëindigen en waar nodig en mogelijk te kiezen voor een gevolmachtigde of een wettelijk vertegenwoordiger. Hiervoor geldt een overgangstermijn van 4 jaar, dus tot 1 juli 2028. Zorgkantoren gaan hen actief op de hoogte stellen van het verdwijnen van de wettelijk geregelde gewaarborgde hulp. 

Wettelijk vertegenwoordiger
Een wettelijk vertegenwoordiger mag in principe niet ook zorgverlener zijn, maar dat geldt meestal niet voor familieleden die deze taken combineren. Dit geldt ook voor de gevolmachtigde. In de  toelichting op de regeling wordt aangegeven dat in principe niet geldt voor de situatie waarin een familielid mentor is en zorg verleent in het kader van een pgb.

Uitvoering regeling
Het is nog duidelijk is hoe zorgkantoren moeten bepalen of een budgethouder wel of niet in staat is de verplichtingen vanuit het pgb na te komen. Ook is nog niet duidelijk aan welke eisen de gevolmachtigde of wettelijk vertegenwoordiger moet voldoen. Naar-keuze hoopt dat ook hiervoor landelijke regelgeving komt en niet per zorgkantoor eigen regels. Bij het ene zorgkantoor wordt gesteld dat de gewaarborgde hulp die ook familie is, slechts 20 uur per week mag werken, bij het andere zorgkantoor wordt daar niet naar gekeken en weer een ander zorgkantoor wil dat liever helemaal niet hebben. 

Heeft u vragen over deze regeling, neem dan gerust contact met ons op.