Logo


 

Ouderinitiatieven niet langer via PGB?

Geplaatst op 21-05-2022  -  Categorie: Wooninitiatieven

Vandaag stuurde minister Helder een brief naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft zij onder andere welke punten zij in de komende jaren in het PGB wil veranderen. In de brief is aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Het pgb een waardevol instrument is omdat het de eigen regie van
  zorgvragers ondersteunt;
 • Alleen mensen die eigen regie kunnen voeren (of vertegenwoordiger
  hebben die dat kan) voor een pgb in aanmerking kunnen komen;
  De toegang en uitvoering in het sociaal domein voor verbetering vatbaar
  is;
 • Werkgeverschap een bewuste keuze moet zijn voor budgethouders;
  De rechtmatigheid bij de besteding van pgb’s moet worden verbeterd,
  onder andere door strikt te zijn bij de toegang en instanties meer ruimte
  te geven voor gegevensuitwisseling;
 • De inzet van informele zorgverleners behouden blijft; en
 • Wooninitiatieven die feitelijk als zorg in natura functioneren niet meer
  (structureel) via pgb gefinancierd moeten worden.

Vooral het laatste onderwerpen baart ons grote zorgen. Naar-Keuze is vaak betrokken bij ouderinitiatieven die de discussie voeren over de toekomst van het ouderinitiatief. Soms wil een zorgaanbieder niet langer met PGB werken. Altijd wordt er dan ook gekeken naar de kosten en personele inzet. Gesteld kan worden dat de personele inzet met het overgaan van PGB naar ZIN veelal betekent dat er tussen de 25 en 33 % minder personeel ingezet kan worden en dat er meer kosten bij de bewoners komen, denk bv. aan de waskosten. Volgens het voorstel kunnen organisaties die personeel zelf in dienst hebben, wel via PGB blijven werken of een aanbieder hebben die geen contract heeft (wil) met het zorgkantoor. 

Dat betekent dat eigenaren van wooninitiatieven, soms aangeduid als zorgcowboys, wel zouden kunnen blijven werken met PGB, zij hebben immers personeel zelf in dienst en werken niet met een zorgaanbieder, terwijl juist daar de vraag is of er sprake is van het voeren van eigen regie omtrent het inzetten van de zorg/pgb. 

Wij hebben contact met VWS, Per Saldo, netwerk ouderinitiatieven en de LVOI gezocht om de discussie aan te gaan over de gevolgen voor ouderinitiatieven. Wilt u hieraan uw bijdrage leveren of uw ervaringen met ons delen, neem alstublieft contact met ons op.

 

De brief van VWS