Logo


 

Update PGB in ouderinitiatieven

Geplaatst op 02-06-2022  -  Categorie: Wooninitiatieven

Inmiddels hebben meerdere organisaties gereageerd op de PGB brief en vooral over de passage dat wooninitiatieven in de toekomst niet langer met PGB gefinancierd kunnen worden. Vanuit VWS is al snel een reactie naar ons gestuurd. Daarin wordt het volgende aangegeven

Reactie VWS op ons schrijven
In de Kamerbrief stelt de minister dat we pgb in woon-/ouderinitiatieven alleen passend vinden als we voldoende terugzien dat het pgb zoals bedoeld (met veel eigen regie) tot zijn recht komt. Als feitelijk als zorg in natura instelling wordt gefunctioneerd, ligt contractering voor de hand. Bij ouderinitiatieven hebben we daarover in het algemeen weinig zorg, omdat we zien dat eigen regie daar meestal heel goed is gewaarborgd via de rol van ouders.

 

Gesprek met VWS
Uiteraard zijn we daar blij mee. Ook zijn wij, samen met LVOI, Per Saldo, Woondroomzorg, netwerk ouderinitiatieven uitgenodigd om met VWS in gesprek te gaan over de brief en gevolgen voor ouderinitiatieven en wooninitiatieven en over de wijze waarop we het onderscheid kunnen maken tussen een ouderinitiatief en een wooninitiatief. Via onze website en nieuwsbrief houden we op de hoogte. Dit gesprek vindt half juni plaats. Nog voor de zomer zal er een debat over PGB plaats vinden in de Tweede Kamer en zal ook deze brief en eventuele aanscherping/ nadere duiding besproken worden in de Tweede Kamer. Als daar meer over bekend is, laten wij u dat weten via onze website en nieuwsbrief.